Cesta: 0

Ceny transferowe – czynniki porównywalności

Fecha de publicación: 2017-12-28 10:37:03

Dokonując analizy porównywalności dla celów dokumentacji cen transferowych, musimy rozważyć różne czynniki porównywalności, czyli istotne różnice między porównywanymi transakcjami lub przedsiębiorstwami.

Do określenia stopnia rzeczywistej porównywalności, a następnie dokonania odpowiednich korekt w celu ustalenia warunków zgodnych z zasadą wolnego rynku (lub ich zestawu) niezbędne jest porównanie tych cech transakcji lub przedsiębiorstw, które mogą wpłynąć na warunki transakcji zgodnych z zasadą wolnego rynku. Obejmują one:

·        cechy charakterystyczne dóbr lub usług transferowanych

·        funkcje wykonywane przez strony (biorąc pod uwagę użyte aktywa i podejmowane ryzyko)

·        warunki umowne

·        sytuację ekonomiczną stron oraz

·        stosowane przez nie strategie handlowe i przemysłowe.

Znaczenie każdego z tych czynników przy ustalaniu porównywalności zależy od natury transakcji między przedsiębiorstwami powiązanymi i przyjętej metody ustalania cen.


Página principal Todos los registros
El sitio no recoge la información de manera automática, excepto la información contenida en archivos de cookies, que son imprescindibles para reconocer a los usuarios, recordar los ajustes, guardar los parámetros de la sesión y adaptar mejor el sitio a los usuarios. Haz clic si ya te has familiarizado con esta información. Cerrar
X