Cesta: 0

Dokumentacja cen transferowych - jakie są limity

Fecha de publicación: 2018-07-20 16:06:47

Dokumentacja podatkowa składa się z trzech poziomów:

podstawowego- obejmującego dokumentację lokalną i analizę danych porównawczych
grupowego – master file
raportowanie według krajów (country-by-country reporting).
Do sporządzenia dokumentacji lokalnego zobowiązani są ci podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychody lub ponieśli koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości powyżej 2 mln euro (co w przypadku obowiązku dokumentacyjnego za 2017 rok oznacza równowartość 8.848 tys. zł). Podatnicy ci sporządzają dokumentację lokalną wraz z oświadczeniem o sporządzeniu kompletnej dokumentacji.

Jeśli przychody lub koszty przekroczyły równowartość 10 mln euro (44.240 tys. zł), wówczas na podatniku ciąży ponadto obowiązek sporządzenia analizy danych porównawczych (analizy benchmarkingowej) oraz uproszczonego sprawozdania CIT-TP.

Do sporządzenia dokumentacji master file zobowiązani są ci podatnicy, których przychody lub koszty za poprzedni rok przekroczyły równowartość 20 mln euro (88.480 tys. zł), natomiast przekroczenie progu 750 mln euro (3.318 mln zł) nakłada obowiązek raportowania według krajów.


Página principal Todos los registros
El sitio no recoge la información de manera automática, excepto la información contenida en archivos de cookies, que son imprescindibles para reconocer a los usuarios, recordar los ajustes, guardar los parámetros de la sesión y adaptar mejor el sitio a los usuarios. Haz clic si ya te has familiarizado con esta información. Cerrar
X