Cesta: 0

Ceny transferowe - co to jest algorytm?

Fecha de publicación: 2018-07-20 16:09:35

Rok 2018 jest rokiem przełomowym w dokumentowaniu cen transferowych. Jest to pierwszy rok, w którym do dnia 31 marca wszyscy podatnicy zarówno podatku CIT, jak i PIT, są zobligowaniu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu kompletnej dokumentacji podatkowej. Co więcej, dokumentacja podatkowa została podzielona na trzy poziomy, zgodnie z zaleceniami OECD:

dokumentację podstawową (w tym local file i benchmarking)
dokumentację grupową (master file)
raportowanie według krajów (country – by – country reporting).
Jednym  z elementów dokumentacji podstawowej jest wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodów wraz z uzasadnieniem ich wyboru, w tym algorytm kalkulacji rozliczeń dotyczących transakcji lub innych zdarzeń wraz ze sposobem wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika. Punkt obszerny objętościowo, a do tego jeszcze skomplikowany ciąg słów, nad którym ciężko skupić swoja uwagę. O co tak naprawdę chodzi z tym algorytmem? No przecież nie o udowadnianie rynkowości ceny (bo ta jest elementem analizy porównawczej, której mniejsze podmioty nie muszą sporządzać).

Algorytm to nic innego jak pewien ciąg czynności, który ma zaprowadzić od początku do końca. Z pojęciem algorytmu najczęściej można spotkać się w dziedzinach informatycznych (któż z nas nie ćwiczył słynnego ELI lub tzw. żółwika). Samo słowo „algorytm” ma swoje źródło w języku staroangielskim – algorism – które oznacza tyle, co wykonywanie działań przy pomocy liczb arabskich. No i teraz to już pewnie wszystko jasne!

Algorytm wyliczenia ceny to nic innego jak wzór, który określa nam wartość transakcji.

Przykładowo, w metodzie rozsądnej marży algorytm może wyglądać tak:

C = K + m

gdzie

C – cena

K – koszty

m – marża

Długo zastanawiałam się, jak opisać algorytm w przypadku dokumentowania transakcji pożyczki. Nic bardziej prostego! Ale człowiek czasami utknie na rzeczach prostych, bo sam lubi wszystko bardzo komplikować. Otóż ceną pożyczki są odsetki, jakie pożyczkodawca otrzymuje od pożyczkobiorcy. A wzór na odsetki (proste lub składane) zna przecież każdy z nas:

O = K x I x D/365

Gdzie

O         odsetki za okres

K          kapitał w okresie

I           stopa procentowa

D         ilość dni w okresie odsetkowym

365     ilość dni w roku

oraz

I = stała stopa


Página principal Todos los registros
El sitio no recoge la información de manera automática, excepto la información contenida en archivos de cookies, que son imprescindibles para reconocer a los usuarios, recordar los ajustes, guardar los parámetros de la sesión y adaptar mejor el sitio a los usuarios. Haz clic si ya te has familiarizado con esta información. Cerrar
X